Đèn LED chiếu sáng đường

(12 sản phẩm)
 • grid
 • list
 • - -19%
  Đèn đường LED 180W SMT
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Đèn đường LED 180W SMT

  6,391,000₫ 7,600,000 ₫

  • Mã sản phẩm: D CSD04L/180W
  • Thương hiệu: Rạng Đông
  • Mô tả ngắn:

    + Khả năng chống xung sét 10kV
    + Tuổi thọ 50 000h, Chỉ số bảo vệ IP 66; IK 08; ít phải thay thế, dễ dàng lắp đặt.
    + Phân bố quang rộng loại tupe II
    + Dimming 5 cấp công suất.
    + Đường nội bộ trong khu đô thị, khu công nghiệp

 • - -27%
  Đèn đường LED 150W SMT
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Đèn đường LED 150W SMT

  6,160,000₫ 7,800,000 ₫

  • Mã sản phẩm: D CSD04L/150W
  • Thương hiệu: Rạng Đông
  • Mô tả ngắn:

    + Khả năng chống xung sét 10kV
    + Tuổi thọ 50 000h, Chỉ số bảo vệ IP 66; IK 08; ít phải thay thế, dễ dàng lắp đặt.
    + Phân bố quang rộng loại tupe II
    + Dimming 5 cấp công suất.
    + Đường nội bộ trong khu đô thị, khu công nghiệp

 • - -25%
  Đèn đường LED 120W SMT
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Đèn đường LED 120W SMT

  5,621,000₫ 7,030,000 ₫

  • Mã sản phẩm: D CSD04L/120W
  • Thương hiệu: Rạng Đông
  • Mô tả ngắn:

    + Khả năng chống xung sét 10kV
    + Tuổi thọ 50 000h, Chỉ số bảo vệ IP 66; IK 08; ít phải thay thế, dễ dàng lắp đặt.
    + Phân bố quang rộng loại tupe II
    + Dimming 5 cấp công suất.
    + Đường nội bộ trong khu đô thị, khu công nghiệp

 • - -27%
  Đèn đường LED 80W
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Đèn đường LED 80W

  5,160,000₫ 6,570,000 ₫

  • Mã sản phẩm: D CSD04L/80W
  • Thương hiệu: Rạng Đông
  • Mô tả ngắn:

    + Khả năng chống xung sét 10kV
    + Tuổi thọ 50 000h, Chỉ số bảo vệ IP 66; IK 08; ít phải thay thế, dễ dàng lắp đặt.
    + Phân bố quang rộng loại tupe II
    + Dimming 5 cấp công suất.
    + Đường nội bộ trong khu đô thị, khu công nghiệp

 • - -35%
  Đèn đường LED 200W
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Đèn đường LED 200W

  4,875,000₫ 6,563,000 ₫

  • Mã sản phẩm: D CSD02L/200W.DA
  • Thương hiệu: Rạng Đông
  • Mô tả ngắn:

    + Khả năng chống xung sét
    + Tuổi thọ dài, Chỉ số bảo vệ IP 66; IK 08; ít phải thay thế, dễ dàng lắp đặt.
    + Phân bố quang rộng loại tupe II
    + Chiếu sáng đường

 • - -33%
  Đèn đường LED 150W
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Đèn đường LED 150W

  4,000,000₫ 5,320,000 ₫

  • Mã sản phẩm: D CSD02L/150W
  • Thương hiệu: Rạng Đông
  • Mô tả ngắn:

    + Khả năng chống xung sét 10kV
    + Tuổi thọ 50 000h, Chỉ số bảo vệ IP 66; IK 08; ít phải thay thế, dễ dàng lắp đặt.
    + Phân bố quang rộng loại tupe II
    + Dimming 5 cấp công suất.
    + Đường phố trục chính, đường cao tốc

 • - -18%
  Đèn đường LED 120W
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Đèn đường LED 120W

  2,850,000₫ 3,370,900 ₫

  • Mã sản phẩm: D CSD02L/120W
  • Thương hiệu: Rạng Đông
  • Mô tả ngắn:

    + Khả năng chống xung sét 10kV
    + Tuổi thọ 50 000h, Chỉ số bảo vệ IP 66; IK 08; ít phải thay thế, dễ dàng lắp đặt.
    + Phân bố quang rộng loại tupe II
    + Dimming 5 cấp công suất.
    + Đường phố gom, đường phố chính, đường phố khu đô thị, khu công nghiệp

 • - -26%
  Đèn đường LED 100W
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Đèn đường LED 100W

  3,019,000₫ 3,801,200 ₫

  • Mã sản phẩm: D CSD02L/100W.DA
  • Thương hiệu: Rạng Đông
  • Mô tả ngắn:

    + Khả năng chống xung sét 10kV
    + Tuổi thọ 50 000h, Chỉ số bảo vệ IP 66; IK 08; ít phải thay thế, dễ dàng lắp đặt.
    + Phân bố quang rộng loại tupe II
    + Đường phố gom, đường phố chính, đường phố khu đô thị, khu công nghiệp

 • - -28%
  Đèn đường LED 70W
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Đèn đường LED 70W

  2,080,000₫ 2,670,000 ₫

  • Mã sản phẩm: D CSD02L/70W
  • Thương hiệu: Rạng Đông
  • Mô tả ngắn:

    + Khả năng chống xung sét 10kV
    + Tuổi thọ 50 000h, Chỉ số bảo vệ IP 66; IK 08; ít phải thay thế, dễ dàng lắp đặt.
    + Phân bố quang rộng loại tupe II
    + Dimming 5 cấp công suất.
    + Đường nội bộ trong khu đô thị, khu công nghiệp

 • - 19%
  Đèn đường LED 60W
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Đèn đường LED 60W

  2,787,000₫ 2,252,500 ₫

  • Mã sản phẩm: D CSD02L/60W
  • Thương hiệu: Rạng Đông
  • Mô tả ngắn:

    + Khả năng chống xung sét 10kV
    + Tuổi thọ 50 000h, Chỉ số bảo vệ IP 66; IK 08; ít phải thay thế, dễ dàng lắp đặt.
    + Phân bố quang rộng loại tupe II
    + Dimming 5 cấp công suất.
    + Đường nội bộ trong khu đô thị, khu công nghiệp

 • - -22%
  Đèn đường LED 40W
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Đèn đường LED 40W

  1,479,000₫ 1,811,200 ₫

  • Mã sản phẩm: D CSD02L/40W
  • Thương hiệu: Rạng Đông
  • Mô tả ngắn:

    + Khả năng chống xung sét 6kV
    + Tuổi thọ dài, Chỉ số bảo vệ IP 66; IK 08; ít phải thay thế, dễ dàng lắp đặt.
    + Phân bố quang rộng loại tupe II
    + Dimming 2 cấp công suất.
    + Chiếu sáng đường ngõ xóm

 • - -33%
  Đèn đường LED 30W
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Đèn đường LED 30W

  601,000₫ 797,000 ₫

  • Mã sản phẩm: D CSD02L/30W
  • Thương hiệu: Rạng Đông
  • Mô tả ngắn:

    + Khả năng chống xung sét 6kV
    + Tuổi thọ dài, Chỉ số bảo vệ IP 66; IK 08; ít phải thay thế, dễ dàng lắp đặt.
    + Phân bố quang rộng loại tupe II
    + Dimming 2 cấp công suất.
    + Chiếu sáng đường ngõ xóm

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Bạn cần ETHAK hỗ trợ?